Prestatie indicatoren

Het ziekenhuis besteedt steeds meer aandacht aan het transparant maken van de prestaties. De Prestatie-indicatoren geven inzicht in de behaalde resultaten op de IGZ-indicatoren.

De Prestatie-indicatoren van het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn te raadplegen op de website www.ziekenhuizentransparant.nl